Dragsfjärds Pensionärer

Välkommen till Dragsfjärds Pensionärer.

Vår förening har nu 258 medlemmar.

Om du önskar bli medlem, så kan du ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna eller komma med på en månadsträff och skriva in dig där.
 
Vår verksamhet år 2019 framkommer från sidan   "INFORMATION 2019" 
eller noggrannare från    "KALENDER".
 
 
 
 
 
Spamfilter
Skriv siffran 8 med bokstäver: