Dragsfjärds Pensionärer

Välkommen till Dragsfjärds Pensionärer.

Vår förening har nu 266 medlemmar.

Om du önskar bli medlem, så kan du ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna eller komma med på en månadsträff och skriva in dig där.
 
Vår verksamhet år 2020 framkommer från sidan   "Årets information" 
eller noggrannare från    "Kalender".
 
 
 
 
 
Skriv siffran 3 med bokstäver: