Dragsfjärds Pensionärer

Dragsfjärds Pensionärer r.f.

 

INFORMATION FRÅN DIN FÖRENING

 

Medlemsavgiften för år 2020 är 20 euro,

medlemstidningen GOD TID är en förmån som ingår i den.

 

Styrelsen 2020 består av följande personer:

Ordförande: Tryggve Röblom, viceordförande och kassör: Olof Isberg,

sekr. Stina Nylund

Medlemmar: Ulla Granroth, Hans Harberg, Risto Pönni, Anna-Lisa, Heidi

Reseledare: Anna-Lisa Rosenqvist.

Suppleanter: Gunnevi Blankenstein, Stina Nylund

Marita Ginström ansvarar för uppvaktningar.

Heidi Åhlfors är medlemsregister ansvarig, meddela om dina ändringar

(adress, e-post eller.tel.)

till - tel. 040 746 1476 eller e-post heidi.ahlfors(et) kitnet.fi

 

Föreningen har nu 266 medlemmar.

Vårt bankkonto har ändrats till Andelsbanken:FI4655500720048845

Vår verksamhet kommer att fortsätta som tidigare, med månadsträff tredje måndagen i månaden. Vi träffas oftast kl.14.00 i Församlingshemmet, med lite program, information, allsång, kaffe och lotteri. Vi brukar ha en lotterivinst med till månadsmötet, och kaffet kostar 5,- .

Aprilträffen är planerad till den 20.4 kl.13, lunch på Cafe Vivan i Söderlångvik.

Sommarmånaderna juni, juli och augusti har vi inga månadsmöten.

Men vi kommer att fara på många olika resor och teaterföreställningar mm.

tex. spelas boccia varje sommarmåndag kl.16.00 på sportplanen i Kärra.

IT-träffarna med Esa Mäkelä, Genbergs Gina och Kaj fortsätter i Kärra Banken,

och i biblioteket i Dalsbruk.

Pargas revyn ” Ärstans Pärla ” 12.3

Åboländsk sommarträff på Rosala 27.5

Hemliga resan ( hemligt men kanske den 2 juni )

Sommarteater 28.6. Peter Pan i Raseborg

Höga Kusten/Sverige 31.8 – 3.9 på planering,

och sen Seniorkryssning och lilla julkryssning och julmat osv.

 

 

Närmare info www.dragsfjard.spfpension.fi

 

Dragsfjärd 2020

Styrelsen