Dragsfjärds Pensionärer

Boccia

”Spelas måndagar kl 15 på DIK,s sportplan.”

Det finns plats för alla intresserade.

Välkommen

Västanfjärds Pensionärsförening bjuder in er till en lekfull kamp i boule. Tävlingsdatum är onsdagen den 2 september kl 14 och spelplatsen är på Kalkholmens boule bana. Varje förening har rätt att deltaga med ett fritt antal tremannalag, Det är även tillåtet att, om omständigheterna det kräver, spela med 2 manna lag.

Anmälning om antalet lag bör vara arrangörerna tillhanda senast söndagen den 30 augusti.

Arrangörerna har ingen servering under tävlingen, var ock en av de tävlande uppmanas därför att utrusta sig med egen dricka och tilltugg. På tävlingsområdet finn ett antal sittplatser, men vi uppmanar ändå de tävlande att om möjligt ta med egen stol.

Närmare uppgifter om tävlingsform och regler ges på tävlingsplatsen före start. Vi strävar till att tävlingen skall vara genomförd senast kl 17

 

Samtidigt meddelar vi att vår styrelse den 17 augusti beslutöt att inte ordna årets Treklöverträff, som enligt planerna skulle ha arrangerats i oktober av Västanfjärd. Beslutet grundar sig på det faktum att vi i Vårdkasen inte kan uppfylla myndigheternas krav på ett avstånd om 1-2 m mellan festdeltagarna  Vi beklagar den uppkomna situationen, samtidigt som vi tror att läget skall normaliseras till nästa år.

 

Med vänlig hälsning

Västanfjärds Pensionärsförening.