Dragsfjärds Pensionärer

En Boulebana med riktiga mått är färdigställd på DIK,s sportplan.

Det finns en fullmåttsbana och en mindre för kast-träning.

Pensionärsförbundets handbok för Boule spel kan fås av

Tryggve Röblom Spikbackavägen 9 ,mobil 0445424782

Eller E-post:tryggve.roblom@kitnet.fi

Banan är öppen för alla. Inget anmälningstvång,bara att spela.