Dragsfjärds Pensionärer

Månadsträff med Parentation (minnesstund) för  under det gångna året

avlidna medlemmar torsdagen 19 mars kl 14 ,observera datumet, i Församlingshemmet.

!!! GIV AKT   !!!!    DENNA MÄNADSTRÄFF ÄR INHIBERAD!!!!!!

Pastor Jesse Heinonen och kantor Peter Södergård medverkar.

Sedvanligt program med allsång ,information om resor m.m,kaffeservering och lotteri. Tag vinster med.

 

April månadsträff måndagen 20 april kl 13 i Cafe Vivan.

Vi har samtidigt vårt Vårmöte (redovisningsmöte).

Vi äter lunch  kl 13,efter det har vi möte och övrigt sedvanligt program.

Anmäla  gärna till Anna-Lisa 0405473862 eller Heidi 0407461476,

senast  tisdagen efter annandag Påsk .

 

Vi håller ingen majmånadsträff. Den skulle inträffa så nära vår sommarsamling

I Hitis/Rosala 27 maj.