Dragsfjärds Pensionärer

Styrelsen år 2020 består av följande personer:

 

Ordförande,  Tryggve Röblom,  tfn 044 542 4782    tryggve.roblom(at)kitnet.fi

 Spikbackavägen 9,   25870 Dragsfjärd

Viceordförande och Kassör,  Olof Isberg,                   tel. 050 305 7463             olof.isberg(at)outlook.com

 

Medlemsförteckningsanvarig,   Heidi Åhlfors, tfn 040 746 1476,        heidi.ahlfors(at)kitnet.fi

Furulundsvägen 3 B 9   25870 Dragsfjärd

 

Reseledare,   Anna-Lisa Rosenqvist,     tfn 040 5473862  

rosenqvist.annalisa(at)gmail.com

Styrelsemedlem,   

Ulla Granroth,        tfn 040 734 1931    ullaelsemaj.granroth(at)gmail.com

Risto Pönni,            tfn 040 514739

Hans Harberg,        tfn 040 562 8060    hans.harberg(at)gmail.com

Suppleant,

Gunnevi Blankenstein,      gunnevi.b(at)gmail.com

Suppleant och sekreterare   Stina Nylund